Project Plan

‘BeJazzled’ aan de Waterweg
Op zoek naar nieuw Jazz-talent van Rotterdam tot en met Den Haag (en verder)

Onze doelstelling

Met het project ‘BeJazzled’ wil Stichting ‘Young Talent Jazz’, samen met studenten van Codarts Rotterdam, het Koninklijk conservatorium uit Den Haag en super getalenteerde jonge muzikanten uit heel Nederland een impuls geven aan de verjonging van de jazzmuziek in Nederland. Dit doen wij op een creatieve en circulaire manier, die al start op de basisschool, waardoor deze verjonging niet eenmalig is, maar een continuerend en zichzelf versterkend geheel.

Registreer

Opzet van het project

Het project ‘BeJazzled’ bestaat uit 4 verschillende onderdelen die elkaar circulair opvolgen en versterken.

Kinderen op de lagere school, middels met het programma ‘Jazz At School’ op een speelse manier in contact gebracht met jazzmuziek. Hierdoor willen wij al op jonge leeftijd het jazz-vuurtje aanwakkeren.

Via talentscouting op middelbare scholen gaat de stichting actief op zoek naar nieuw muzikaal(jazz) talent.

Jonge talenten worden samengebracht in de Young Talent Jazz Lab en begeleid door bekwame jazzmuzikanten. Vanuit deze kweekvijver van talent groeien de jonge jazztalenten door naar de Young Talent Jazz Band, waarmee zij optredens gaan verzorgen op concerten, festivals en concoursen in Den Haag, Rotterdam en de brede Waterweg regio daar omheen.

Om het cirkeltje weer rond te maken gaat de Young Talent Jazz Band jaarlijks weer optreden op de lagere scholen. Zo blijft de aanwas van Jazztalent van onderaf groeien en bloeien.

Registreer

Toelichting stap 1.

Jazz At School voor Lagere scholen

Muzikaal onderwijs op lagere scholen beperkt zich door gebrek aan tijd en financiën vaak tot luisteren náár muziek, misschien aangevuld met een kleine zang- of ritme-opdracht. Daarnaast wordt het spelen van een instrument vanuit veel (multiculturele) gezinnen steeds minder of zelfs niet gestimuleerd. Ook is het spelen van een instrument vaak simpelweg te duur en wordt er eerder gekozen voor een sport. Stichting Young Talent Jazz wil daar verandering in brengen door met het programma ‘Jazz At School’ álle kinderen (rijk en arm, allochtoon en autochtoon) in contact te brengen met jazzmuziek.

Muzikanten van de Young Talent Jazz Band gaan in het schooljaar 2020-2021 op bezoek bij een tiental lagere scholen in de regio’s Rotterdam/Den Haag om een optreden te verzorgen en de kinderen kennis te laten maken met alle verschillende muziekstijlen en instrumenten die voorkomen in een Jazzband. Na afloop van het concert mogen de kinderen zelf deze instrumenten uitproberen. In overleg met de school kan een aanvullend lesprogramma worden verzorgd en worden tips gegeven voor het starten van een eigen schoolbandje. De voorbereidingen voor dit programma zullen al in dit schooljaar starten.

Registreer

Toelichting stap 2.

Talent Scouting op Middelbare scholen

Door netwerken en nauwe samenwerking met scholen uit het voorbereidend onderwijs, maar ook met muziekscholen en andere cultuurorganisaties kunnen talentvolle jonge muzikanten vroegtijdig worden gescout voor het Young Talent Jazz Lab of zelfs voor de Jazz Band. Daarnaast gaat de talentscout van Stichting Young Talent Jazz zelf op bezoek bij diverse middelbare scholen in de regio om jonge talenten te scouten. Ook via Social Media komen tips binnen, soms uit andere regio’s of provincies, die door de talentscout worden opgevolgd. Daarnaast wordt contact gehouden met de lagere scholen waar optredens worden verzorgd en worden mogelijke talentjes van die scholen gemonitord en gevolgd.

Registreer

Toelichting stap 3.

Breder ontwikkelen met het Young Talent Jazz Lab

Het Young Talent Jazz Lab richt zich op zeer getalenteerde muzikanten in de leeftijd van 15 – 21 jaar. Door samen met elkaar jazz te spelen kunnen deze talenten zich breder ontwikkelen, verder bekwamen, ontwikkelen ze belangrijke skills en worden ze uitgedaagd. In het Talent Lab wordt aandacht gegeven aan ontwikkeling en repetities, er worden workshops gegeven en inloopmiddagen en masterclasses georganiseerd. Vanuit het Young Talent Jazz Lab kunnen muzikanten doorgroeien naar de Young Talent Jazz Band.

Registreer

Toelichting stap 4.

Optreden met de Young Talent Jazz Band (YTJB)

Deze band wordt onder meer gevormd door jonge muzikanten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Codarts University in Rotterdam. De Jazz Band komt wat minder vaak bijeen voor repetities, maar zoekt (zoals de naam ook al impliceert) vaker het podium op in de brede Waterweg-regio.

Gedacht kan worden aan optredens via onze netwerkpartners zoals Rotterdam Jazz International, Northsea Around Town en het SKVR. Ook worden er soloprojecten geregeld met kleinere combo’s, waardoor een goede springplank ontstaat naar een brede muzikale toekomst.

Registreer

Optredens die de YTJB verzorgt:

1. Pop-Up concerten in Rotterdam/Den Haag. Terwijl het publiek aan het winkelen is, zal het orkest spontaan ergens opduiken en de muzikale sterren van de hemel spelen.
Doel: aandacht voor jazz in het algemeen en specifiek voor onze Young Talent Jazz Band; in de picture komen bij impresario’s, concertmanagers en festivalboekers.

2. Festivals en geboekte concerten.
Doel: ervaring;

3. Eigen concerten, waaronder het Jazztival.
Doel: ervaring en extra fundraising voor de stichting.

Registreer

Onze droom

Onze ultieme droom is dat wij met het programma ‘BeJazzled’ jazz in Nederland levend kunnen houden, kinderen enthousiast krijgen voor jazz, dat we nieuw talent zullen ontdekken, jonge talenten kunnen begeleiden en coachen, hen een podium kunnen geven waarop zij hun talent kunnen tonen en deze talenten een kans kunnen geven op een mooie en succesvolle toekomst in de jazzwereld. Wij richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren uit de regio Waterweg, maar bij bewezen succes en voldoende financiële middelen willen wij onze vleugels heel graag over heel Nederland gaan uitslaan.

Registreer