2020  Was een rampjaar voor al onze getalenteerde musici.

Young Talent Jazz heeft niet stilgezeten. Rob Spelberg is onze nieuwe dirigent en houdt zich voornamelijk bezig met de 2 orkestgroepen.
In totaal zijn er nu zo’n 40 muzikanten betrokken, de meesten van de 2 conservatoriums.

In de eerste helft van 2020 gaan we een begin maken met de voorbereidingen van een cross over waarbij we gaan samenwerken met
een ander young talent orkest.

2020 was a disaster year for all of our talented musicians.

Young Talent Jazz has, however, been occupied with new and challenging projects . Rob Spelberg is our new conductor and is mainly concerned with the 2 orchestral groups.
In total there are now about 40 musicians involved, most of the 2 conservatoires.

In the first half of 20202 we will start preparations for a crossover in which we will collaborate with
another young talent orchestra.

Voor meer informatie, zoals de nieuwsbrief, mail : info@youngtalentjazz.nl

More info ? Like a newsletter please mail us at: info@youngtalentjazz.nl