Om onze doelstellingen te kunnen bereiken kunnen we alle ondersteuning die we kunen krijgen goed gebruiken.

U zou dat makkelijk voor elkaar kunnen krijgen door ons e steunen : https://www.youngtalentjazz.nl/steun-ons/

In de loop van 2021 willen we in Rotterdam een Young Talent Music Lab  starten. Een muziekschool  2.0

Voor meer info mail voor de nieuwsbrief en informatie: info@youngtalentjazz.nl

Wat we met het YTML kunnen bieden en uitvoeren:

  • Door ons gescoute en op te speuren  talentvolle jonge musici een traject aanbieden,  gecoacht door professionals uit het veld, om succesvol auditie te doen op een conservatorium.
  • We werken, voor de talenten,  aan creativiteit, zelfredzaamheid, samenwerking en stimuleren van nieuwsgierigheid. We streven ernaar multidisciplinair te zijn en de musici kennis te laten maken met andere culturele kunstdisciplines. (CV/profiel invulling: dans, drama en grafisch en multimedia)

– Projecten van muziek educatie voor en op scholen gericht op jonge mensen die interesse hebben in muziek maken.

  • Schoolbands samenbrengen (groot jazz orkest maar ook kleine bandjes). Deze bands worden  gecoacht en begeleid door professionele musici uit het veld.
  • Muziekeducatie voor basisscholen en BSO (buitenschoolse opvang ; op locatie of in het muziekinstituut)(youngtalentjazz.nl/BeJazzled)
  • Muziekles voor jonge mensen op MBO scholen om de muziekvaardigheid te verbeteren of minstens op peil te houden. (zonder conservatorium ambitie)
  • Workshopprogramma, masterclasses.
  • Lessen en muziek combo’s

We could use all the support we can get to achieve our goals.

You could easily do that by supporting us: https://www.youngtalentjazz.nl/strand-ons/

We want to start a jazz academy in Rotterdam in the course of 2021. A music school 2.0

For more info mail for the newsletter and information: info@youngtalentjazz.nl