Onze missie

Ons project is duurzaam, heeft potentie voor jonge mensen in hun muzikale ontwikkeling, is ambitieus, iedereen mag en kan meedoen en ons inititiatief heeft veel maatschappelijke impact ! Bovendien is ons project vernieuwend; uniek in zijn soort. Belangrijk is dat we streven naar laagdrempeligheid, toegankelijkheid en diversiteit, inclusie werken we met een Fair Pay filosofie.

Onze missie

Steeds minder Nederlandse kinderen maken muziek. Met de groei van de kloof tussen arm en rijk, de krimp van het aantal muziekscholen in de buurt en de forse bezuinigingen op muziekonderwijs op school, is het kunnen volgen van muziekles steeds meer een privilege. Muziekdocenten geven als zelfstandigen (ZZP) les aan huis, maar voor veel ouders zijn de gangbare tarieven onbetaalbaar. Ook zijn hierdoor de mogelijkheden tot samenspelen in een ensemble of orkest beperkt: leerlingen en docenten die verschillende instrumenten bespelen komen elkaar niet zoals voorheen tegen in de wandelgangen.

Toegegeven, ook het lidmaatschap van de sportvereniging is voor een steeds grotere groep ouders niet te betalen, maar sportpleintjes en -veldjes in buurten en wijken maken dat jonge kinderen al buitenspelend in aanraking kunnen komen met sport. Maar wat als hun interesse ergens anders ligt?

Onontdekt muzikaal talent blijft jaar in, jaar uit verborgen en waait over, terwijl internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die hun muzikaal talent in groepsverband ontplooien, uitgroeien tot volwaardige deelnemers aan het maatschappelijk verkeer.

Over de stichting

Young Talent Music Lab (hierna: YTML) is een stichting in wording die op een systematische en laagdrempelige wijze muziekbeoefening stimuleert en propageert door gezamenlijke muzikale projecten. Door middel van orkesten en waarin een groot deel van de operationele uitvoering en organisatie geschiedt door inzet van de gemeenschap en

Het netwerk van de deelnemende jongeren zelf (ouders, school etc.) is hierin een sleutelfiguur.

Young Talent Music Lab (hierna: YTML) is een stichting in wording die op een systematische en laagdrempelige wijze muziekbeoefening stimuleert en propageert door gezamenlijke muzikale projecten. Door middel van orkesten en waarin een groot deel van de operationele uitvoering en organisatie geschiedt door inzet van de gemeenschap en

Het netwerk van de deelnemende jongeren zelf (ouders, school etc.) is hierin een sleutelfiguur.

“ …the experience of immersive, ambitious and joyful music-making together can help young people develop not only musical mastery but also self-esteem, mutual respect and cooperative skills, qualities that can change their lives and the lives of their families and communities…”

— José Antonio Abreu —

Follow Us

Whatsapp: ++31 6 33163159

Email: info@youngtalentjazz.nl